Minions Service

Always be connecting

Tìm hiểu thêm Liên hệ ngay

Dịch vụ Tư vấn

khách hàng
Thiết kế hành trình trải nghiệm thương hiệu của khách hàng tại mỗi điểm chạm từ khách hàng tiềm năng đến khách hàng trung thành

Dịch vụ Phát triển kinh doanh

Cung cấp nhân lực, quy trình và công cụ Telesale để kết nối khách hàng tiềm năng nhằm thúc đẩy tăng trưởng của thương hiệu

Dịch vụ Khách hàng

Phân tích, khai thác dữ liệu để triển khai các chương trình Chăm sóc khác hàng, tăng cường gắn kết giữa khách hàng và thương hiệu

Về chúng tôi

Minions Service là một tổ chức của những “Minions – Những con người đam mê Chất lượng dịch vụ”, được tập hợp lại với nỗ lực đi tìm sự chuẩn mực trong Dịch vụ khách hàng bằng cách thiết lập nên Những mối liên kết sâu sắc giữa sản phẩm, dịch vụ của Đối tác với Khách hàng tiềm năng

Giá trị cốt lõi của Thương hiệu được truyền tải toàn vẹn và đống nhất tại mỗi điểm chạm xuyên suốt Hành trình trải nghiệm của khách hàng.

Minions Service

Các đối tác chiến lược
Monkey Junior
Telepro
Edupia
Schola
Mầm nhỏ
Những thông tin mới nhất của chúng tôi

Tin tức mới nhất