MINIONS SERVICE

Always be connecting
Liên hệ với chúng tôi

DỊCH VỤ

Dịch vụ tư vấn

Thiết kế hành trình trải nghiệm thương hiệu của khách hàng tại mỗi điểm chạm từ khách hàng tiềm năng đến khách hàng trung thành.

Dịch vụ Phát triển kinh doanh

Cung cấp nhân lực, quy trình và công cụ Telesale để kết nối khách hàng tiềm năng nhằm thúc đẩy tăng trưởng của thương hiệu

Dịnh vụ Khách hàng

Phân tích, khai thác dữ liệu để triển khai các chương trình Chăm sóc khách hàng, tăng cường gắn kết giữa khách hàng và thương hiệu

Về chúng tôi

Minions Service là một tổ chức của những “Minions” – Những con người đam mê Chất lượng dịch vụ”, được tập hợp lại với nỗ lực đi tìm chuẩn mực trong Dịch vụ khách hàng bằng cách thiết lập nên Những mỗi liên kết sâu sắc giữa sản phẩm, dịch vụ của Đối tác vs Khách hàng tiềm năng

Giá trị cốt lõi của Thương hiệu được truyền tải toàn vẹn và đồng nhất tại mỗi điểm chạm xuyên suốt Hành trình trải nghiệm của khách hàng

About Minions Service

đối tác