MINIONS + SERVICE = YOUR NEW WORKFORCE

Minions Service là một tổ chức của những "Minions - Những con người đam mê Chất lượng dịch vụ", được tập hợp lại với nỗ lực đi tìm sự chuẩn mực trong Dịch vụ khách hàng bằng cách thiết lập nên Những mối liên kết sâu sắc giữa sản phẩm, dịch vụ của Đối tác với Khách hàng tiềm năng

Giá trị cốt lõi của Thương hiệu được truyền tải toàn vẹn và đống nhất tại mỗi điểm chạm xuyên suốt Hành trình trải nghiệm của khách hàng.

 

How we serve?

Customer Support Representative 2
Image by Stephen Dawson

Dịch vụ Tư vấn

Tư vấn thiết kế hành trình khách hàng

Thiết kế hành trình trải nghiệm thương hiệu của khách hàng tại mỗi điểm chạm từ khách hàng tiềm năng đến khách hàng trung thành

Dịch vụ Phát triển kinh doanh

Outsource Telesale

 

Cung cấp nhân lực, quy trình và công cụ Telesale để kết nối khách hàng tiềm năng nhằm thúc đẩy tăng trưởng của thương hiệu

Dịch vụ

Khách hàng

Customer Service

Phân tích, khai thác dữ liệu để triển khai các chương trình Chăm sóc khác hàng, tăng cường gắn kết giữa khách hàng và thương hiệu

 
  • Facebook

Liên hệ

 

088.678.2898

facebook.com/minionservice

support.mos@minionservice.me

  • Facebook

Contact Us

Minions Outsource Service JSC.

Tầng 2, TH Office, 116 Trung Liệt,

Đống Đa, Hà Nội