TUYỂN DỤNG THÁNG 10/2021

Hiện tại MOS đang tìm kiếm người phù hợp cho vị trí hấp dẫn mà bạn có thể phù hợp. MOS để thông tin ở phía dưới cho bạn tham khảo nhé: Trưởng phòng Kinh Doanh – Xem tại đâyTrưởng nhóm Telesales – Xem tại đâyNhân viên Telesales – Xem tại đâyNhân viên…

đọc thêm