“ Tư vấn thiết kế hành trình khách hàng: Thiết kế hành trình trải nghiệm thương hiệu của khách hàng tại mỗi điểm chạm từ khách hàng tiềm năng đến khách hàng thân thiết ”